© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στις ώρες εγγραφών του Πυθαγόρα. Συγκεκριμένα θα γίνονται σε κάποια από τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες: Σάββατο 17-02-2024 από τις 09:00 ως τις 11:00, Σάββατο 24-02-2024 από τις 10:30 ως τις 13:00 (προσοχή, έχει γίνει αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν 09:00-11:00), Παρασκευή 01-03-2024 από τις 17:00 ως τις 19:00.

Δείτε παλαιότερη ανάρτηση για περισσότερες πληροφορίες.