© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Το παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε. ιδρύθηκε στις 11-11-1983, με τις προσπάθειες και την δυναμική παρουσία
του αείμνηστου δάσκαλου των Μαθηματικών
Σταμάτη Μπατσάκη (Μπάτσης).

Με την δράση του, προσφέρει στην κοινωνία των Χανίων, στους καθηγητές Μαθηματικών και στην μαθητιώσα νεολαία σημαντικό έργο, υποστήριξης , ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης γύρω από τα Μαθηματικά.

Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης για τους καθηγητές και τους δασκάλους,
μαθήματα σε μαθητές που συμμετέχουν στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε.,
καθώς και διαγωνισμούς Πανελλήνιους και τοπικούς.