© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Ενημερώνουμε ότι η ώρα διεξαγωγής του Αρχιμήδη άλλαξε και η προσέλευση των μαθητών ορίζεται στις 09:45, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024, στο 2ο ΓΕΛ)