© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή μαθητών από τα Χανιά στις σημερινές εξετάσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με την ονομασία "Πυθαγόρας" που διοργάνωσε και το παράρτημα Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας . Μάλιστα, λόγω της μεγάλης συμμετοχής μαθητών οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σε αίθουσες και αμφιθέατρα του Ιδρύματος, με τη συμμετοχή μαθητών του Δημοτικού (από Β' τάξη έως ΣΤ') και του Γυμνασίου (όλων των τάξεων).

Επίσης οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την παραχώρηση των 3 αμφιθεάτρων.