© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.
Ενημερώνουμε τουγονείς και μαθητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον "Πυθαγόρα" ότι, λόγω της απρόσμενα, ιδιαίτερα μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είμαστε αναγκασμένοι:
α) να μεταφέρουμε το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Πολυτεχνείο (λεπτομέρειες σε επόμενη ενημέρωση)
β) να σταματήσουμε να δεχόμαστε δηλώσεις, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 7/2/2020.
Επίσης, περιμένουμε τους γονείς όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής, στο 2ο ΓΕΛ Χανίων (στην Κοραή), το Σάββατο 8/2/2020 από τις 9:00 ως τις 13:00 και την Τετάρτη 12/2/2020 από τις 18:00 ως τις 20:00 προκειμένου να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση και να πληρώσουν τη συνδρομή τους.