© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία δημιούργησε ένα νέο διαγωνισμό μαθηματικών ικανοτήτων, τον Πυθαγόρα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται πανελλαδικά. Στα χανιά θα γίνει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο (βρίσκεται δίπλα στο Μουσικό Σχολείο).

facebook 1580026288512

 Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχεικό δελτίο τύπου της ΕΜΕ (διαθέσιμο και εδώ).