© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

 

2018 - Έτος Μαθηματικών για την Ελλάδα
ΓΙΟΡΤΆΖΟΝΤΑΣ ΤΑ "100 ΧΡΌΝΙΑ" 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 
ΣΤΑ ΧΑΝΙΆ

Με την ευκαρία του εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση της ΕΜΕ, το Παράρτημα Χανίων διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Τι να τα κάνω εγώ τα Μαθηματικά;". Σας περιμένουμε!

afisa

 

programma