© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Έγιναν σήμερα (μετά την αναβολή λόγω συνεδρίου) οι εκλογές του Παραρτήματος. Η καταμέτρηση των ψήφων έβγαλε τα εξής αποτελέσματα:

Αντωνίου Αικατερίνη 26 ψήφοι

Βασιλάκη Άννα 24 ψήφοι

Γαρεδάκης Κωνσταντίνος 32 ψήφοι

Δαμίγκου Δέσποινα 29 ψήφοι

Κακούρης Ανδρέας 14 ψήφοι

Καλαντζή Μαρία-Χίλντα 28 ψήφοι

Κούρτης Σπυρίδων 27 ψήφοι

Στριλάκος Αθανάσιος 24 ψήφοι

Ευχόμαστε στη νέα Διοικούσα επιτροπή δύναμη και αποτελεσματικότητα!