© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Με επιτυχία έγινε η διεξαγωγή και του Φετινού Θαλή. 162 μαθητές ήρθαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και αξλίζει σε όλους ένα μπράβο για την προσπάθειά τους. Τους ευχόμαστε καλά αποτελέσματα.

Όσοι διακριθούν θα διαγωνιστούν στον επόμενο προκριματικό διαγωνισμό, τον Ευκλείδιη, που θα διεξαχθεί στις 16 Ιανουαρίου 2016.