Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Περισσότερα για το 32ο συνέδριο της ΕΜΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.