Το Παράρτημα Χανίων της ΕΜΕ διοργανώνει Ημερίδα Μαθηματικών την Κυριακή 26 Απριλίου 2015. Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, σχετικά με τη διεξαγωγή και το πρόγραμμα της ημερίδας.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.