© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Το Παράρτημά μας προγραμματίζει την επανάληψη του σεμιναρίου για το λογισμικό GeoGebra. Πιθανή περίοδος διεξαγωγής είναι τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι, οπότε παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα.

Επίσης για το σχολικό έτος 2014 - 15 θα διατεθεί πειραματικά η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (moodle) του Παραρτήματος, για χρήση από συναδέλφους.

Θα ανοίξουν μέχρι και 10 (δέκα) μαθήματα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Δικαίωμα για αίτηση έχουν όλοι οι μαθηματικοί του νομού Χανίων, και θα δωθεί προτεραιότητα στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Παραρτήματος. Άλλο κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί είναι η εμπειρία στη χρήση του moodle. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι πολλές και υπάρξει ισοδυναμία κατά την επιλογή, θα γίνει κλήρωση, ώστε να καλυφθεί ο προγραμματιζόμενος αριθμός μαθημάτων.Αίτηση μπορείτε να κάνετε συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 5η Ιουλίου 2014.