Μενού Χρήστη  

   

Η Ελληνική Μαθηματικά Εταιρία διοργανώνει το 29o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας, στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2012, στην Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και για το πρόγραμμα εδώ.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.