Μπορείτε να βρείτε πλέον εδώ τα νέα, εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία του γυμνασίου, καθώς και τις οδηγίες διδασκαλίας. Περιηγηθείτε στο "Υλικό" → "Σχολικά Βιβλία - Οδηγίες Διδασκαλίας".

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.