Δείτε εδώ το νέο βιβλίο της Άλγεβρας της Β΄Λυκείου σε ψηφιακή μορφή μετά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις από το ΙΕΠ. (κατά κεφάλαιο)
 

Δείτε εδώ ολόκληρο το περιεχόμενο του βιβλίου σε μορφή pdf.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.