© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Ανακοινώθηκε η απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σχετικά με τις οφειλές των μελών. Μπορείτε να τη δείτε εδώ. Ακολουθεί συνημμένο το σχετικό έγγραφο που στάλθηκε στα παραρτήματα: {attachments}