© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Η παρούσα ιστοσελίδα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2012. Στόχος είναι να εκσυγχρονίσει, να βελτιώσει και να επεκτήνει τη λειτουργία του παραρτήματος.

Είναι φτιαγμένη σε Joomla! και φιλοξενείται σε σέρβερ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση και τον υπεύθυνο δικτύων του πολυτεχνείου για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Κάθε παρατήρηση για διόρθωση ή βελτίωση είναι ευπρόσδεκτη.

Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Χρήστος Τζέτζιας