© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Ιστορία

Το GeoGebra δημιουργήθηκε από τον Markus Hohenwarter το 2001/2002 ως τμήμα της εργασίας του για την απόκτηση master στη διδακτική των μαθηματικών και την επιστήμη υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Salzburg, Αυστρία. Παίρνοντας υποτροφία από την αυστριακή ακαδημία επιστημών μπόρεσε να συνεχίσει την εργασία του ως μέρος του διδακτορικού του. Κατά την περίοδο αυτή, το GeoGebra κέρδισε πολλά βραβεία και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 25 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Το 2007 δημιουργήθηκε το Διεθνές Ινστιτούτο GeoGebra, με σκοπό την βελτίωση, και τη διάδοση του λογισμικού και τη δημιουργία υλικού για την εκπαίδευση και τη στήριξη των κατά τόπους κοινοτήτων χρηστών. Ως το 2011 είχε γίνει λογισμικό ανοικτού κώδικα με μια ομάδα 15 προγραμματιστών και πάνω από 100 μεταφραστών (πάνω από 50 γλώσσες). Σε πολλές χώρες έχει ήδη μπει συστηματικά στην παιδαγωγική διαδικασία.

 

Τι είναι

Πρόκειται για ένα λογισμικό που καλύπτει μεγάλο εύρος των μαθηματικών και επιτρέπει δυναμικές αναπαραστάσεις των εννοιών. Βελτιώνεται συνεχώς και παρέχει πολλές δυνατότητες χρήσιμες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως διαμοιρασμό αρχείων μέσω internet με το GeoGebraTube, δημιουργία δυναμικών φύλλων εργασίας (applets), φορητότητα, wiki, forum κ.α.

Η τρέχουσα έκδοση είναι η 4.2ενώ αναπτύσσεται η 5.0 (με κύρια βελτίωση την προσθήκη τρισδιάστατων απεικονίσεων). Επιπλέον υπάρχει και η απλοποιημένη έκδοση GeoGebra Prim για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

 

Λήψη/Εγκατάσταση

  • Για windows

Λήψη τρέχουσας έκδοσης: http://www.geogebra.org/cms/el/download

Άνοιγμα έκδοσης 5: http://www.geogebra.org/webstart/5.0/geogebra-50.jnlp

 

  • Για Linux

Αποθετήριο για όλες τις εκδόσεις: http://software.opensuse.org/download.html?project=home:heimdall78&package=geogebra