© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Παρακάτω θα βρείτε έγγραφa και συνδέσμους με οδηγίες για το GeoGebra.

Σύνδεσμοι

1. Wiki για το GeoGebra
2. Βοήθεια για το GeoGebra
3. Βιντεομαθήματα GeoGebra
4. Από το βασικό μενού μας, "Υλικό" → "Σχ. Σύμβουλος Χανίων"

Έγγραφα

Κάποια αναφέρονται στις εκδόσεις 3.0 και 3.2. Συμπεριλήφθηκαν όμως λόγω της ελληνικής γλώσσας και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι κατάλληλο και για την τρέχουσα έκδοση.

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/GeoGebra-help.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/geogebra32manualen.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/Official%20GeoGebra%20Manual.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/odigos_geogebra.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/geogebraa_likeiou.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/geogebrab_likeiou.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/geogebrag_likeiou.pdf|app:google{/pdf}

{pdf}http://dl.dropbox.com/u/67695746/pdfs/Geogebra_123.pdf|app:google{/pdf}