© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Το παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο διαγωνισμό μαθηματικών για παιδιά της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού. Μπορείτε να βρείτε κάποια από τα θέματα και τις λύσεις παρακάτω.

Σχ. Χρονιά    Θέματα   Λύσεις 
2023-24   ΣΤ'   Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'   Α΄Γυμνασίου
2022-23   ΣΤ'   Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου
2021-22   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου
2020-21   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου
2019-20   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου
2018-19   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2017-18   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2016-17   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου
2015-16   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2014-15   ΣΤ'   Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2013-14   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2012-13   ΣΤ'  Α΄Γυμνασίου   ΣΤΑ΄Γυμνασίου
2011-12   ΣΤ'   ΣΤ'
2010-11   ΣΤ'   ΣΤ'
2009-10   ΣΤ'   ΣΤ' 
2008-09   ΣΤ'   ΣΤ' 
2007-08   ΣΤ'   ΣΤ' 
2006-07   ΣΤ'   ΣΤ' 
2005-06   ΣΤ'   ΣΤ' 
2004-05   ΣΤ'   ΣΤ' 
2003-04   ΣΤ'   ΣΤ' 
2002-03   ΣΤ'   ΣΤ' 
2001-02   ΣΤ'   ΣΤ' 
2000-01   ΣΤ'   ΣΤ'