Οι διακριθέντες στον 11ο Τοπικό Μαθηματικό Διαγωνισμό για τους μαθητές
της ΣΤ ́ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Χανίων είναι οι:

Α ́ ΒΡΑΒΕΙΟ

Αρχοντάκη Χριστίνα 11ο Δ.Σ. Χανίων
Πρασιανάκης Στέλιος Δ.Σ. Κουντούρας


Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μπορμπαντωνάκης Γιάννης 1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Παπαδόπουλος Αργύρης

7ο Δ.Σ. Χανίων


Γ ́ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μαυριγιαννάκη Άννα-Μαρία 2ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Τζανάκης Αντώνης 2ο Δ.Σ. Χανίων
Γαλανάκης Ειρηναίος 9ο Δ.Σ. Χανίων
 Μπαγάκη  Αντωνία-Δήμητρα 13ο Δ.Σ. Χανίων
Καποκάκης Γιάννης 1ο Δ.Σ. Σούδας
Αρετάκης Γιάννης 8ο Δ.Σ. Χανίων


Α ́ ΕΠΑΙΝΟΣ

Αποστολάκης Γιάννης Δ.Σ. Παζινού
Βουλγαράκη Ελευθερία 15ο Δ.Σ. Χανίων
Παπαδάκης Στέλιος 2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών
Καλογεράκης Αλέξανδρος 15ο Δ.Σ. Χανίων
Γουμενάκη Μαρία Δ.Σ. Βουκολιών
Σαλεβουράκης Χάρης 9ο Δ.Σ. Χανίων
Κωλέτης Αχιλλέας 1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Μαυράκης Γεώργιος 8ο Δ.Σ. Χανίων
Παπαδοκοκολάκης Πάνος 8ο Δ.Σ. Χανίων


Β ́ ΕΠΑΙΝΟΣ

Μπαλάσκα Χριστίνα Δ.Σ. Βαμβακόπουλου
Κρασουδάκης Γιάννης 9ο Δ.Σ. Χανίων
Θωμαδάκης Ραφαήλ 1ο Δ.Σ. Χανίων
Ζαχαρόπουλος Μάνος Δ.Σ. Ναυστάθμου Κρήτης
Διγαλάκη Κορίνα 2ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Αρώνης Στέλιος 10ο Δ.Σ. Χανίων


ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ (Μαθητής Δ’ τάξης – εκτός συναγωνισμού)

Κουντουράκης Επιμενίδης 2ο Δ.Σ. Σούδας

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.