Στο διαγωνισμό της Στ' Δημοτικού για το σχολικό έτος 2012 - 2013 διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σχολείο Διάκριση
1 Κουντουράκης Επιμενίδης Νικόλαος 2ο Δ.Σ. Σούδας Α' Βραβείο
2 Βαμβακίδου Ιωάννα Δημήτριος Δ.Σ. Στερνών Β' Βραβείο
3 Παπαδοκωνσταντάκης Νικόλαος Χρήστος Δ.Σ Κουντούρας Β' Βραβείο
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος Χαράλαμπος 10ο Δ.Σ. Χανίων Γ' Βραβείο
5 Πανοπούλου Νάνσυ Νικόλαος 10ο Δ.Σ. Χανίων Γ' Βραβείο
6 Πετράκη Αργυρώ Ιωάννης 13ο Δ.Σ. Χανίων Γ' Βραβείο
7 Ψηλού Ελευθερία Κων/νος 15ο Δ.Σ. Χανίων Α' Έπαινος
8 Φαρμάκης Κων/νος Κων/νος 2ο Δ.Σ. Σούδας Α' Έπαινος
9 Φουντεδάκης Κων/νος Νικόλαος Δ.Σ. Αγροκηπίου Α' Έπαινος
10 Βοζινάκη Ανθή - Μαρία Δημήτριος  9ο Δ.Σ. Χανίων Α' Έπαινος
11 Λιονάκης Νικόλαος Νικόλαος  Δ.Σ. Βάμου Α' Έπαινος
12 Καλλιπολίτης Αλέξανδρος Χρήστος  Δ.Σ. Μάλεμε Β' Έπαινος
13 Αρχοντάκης Εμμανουήλ Ιωάννης 11ο Δ.Σ. Χανίων Β' Έπαινος
14 Αθανασάκης Χρήστος Αντώνιος 1ο Δ.Σ. Σούδας Β' Έπαινος
15 Κουντουράκης Οδυσσέας  Νικόλαος 2ο Δ.Σ. Σούδας Β' Έπαινος
   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.