Χορηγοί  

   

Μενού Χρήστη  

   

Πρόεδρος: Γαρεδάκης Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος: Δαμίγκου Δέσποινα

Β΄Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Αικατερίνη

Γ. Γραμματέας: Καλαντζή Χίλντα-Μαρία

Ταμίας: Στριλάκος Αθανάσιος

Βοηθός Ταμία : Κακούρης Ανδρέας

Ειδ. Γραμματέας: Βασιλάκη Άννα

Μέλη: Κούρτης Σπυρίδων

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.