Μετά τις εκλογές της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                     Τζέτζιας Χρηστος        
Αντιπρόεδρος:              Δαμίγκου Δέσποινα      
Γενικός Γραμματέας:    Παντελάκης Αντώνης   
Ταμίας:                           Ράος Τάσος                  
Ειδικός Γραμματέας:    Σεργεντάκη Κατερίνα    
Μέλη:                             Στριλάκος Αθανάσιος  
                                       Γνεσούλης Αθανάσιος  

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.