Μετά τις εκλογές της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                    Γαρεδάκης Κωνσταντίνος καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 3ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Αντιπρόεδρος:             Παπαδάκης Ευτύχιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 3ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Γενικός Γραμματέας:  Γνεσούλης Αθανάσιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 1ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Ταμίας:                         Τσιγκουνάκης Γεώργιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Κολυμβαρίου
Ειδικός Γραμματέας:  Ταμπάκης Νικόλαος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Αλικιανού
Μέλη:                            Στριλάκος Αθανάσιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Ακρωτηρίου
                                      Τζέτζιας Χρήστος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, Γυμνάσιο Βάμου

Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.