Χορηγοί  

   

Μενού Χρήστη  

   

Πρόεδρος: Γαρεδάκης Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος: Δαμίγκου Δέσποινα

Β΄Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Αικατερίνη

Γ. Γραμματέας: Καλαντζή Χίλντα-Μαρία

Ταμίας: Στριλάκος Αθανάσιος

Βοηθός Ταμία : Κακούρης Ανδρέας

Ειδ. Γραμματέας: Βασιλάκη Άννα

Μέλη: Κούρτης Σπυρίδων

Πρόεδρος: Γαρεδάκης Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος: Τζέτζιας Χρήστος

Β΄Αντιπρόεδρος: Δαμίγκου Δέσποινα

Γ. Γραμματέας: Παπόγλου Ιωάννης

Ταμίας: Τζέτζιας Χρήστος

Ειδ. Γραμματέας: Σεργεντάκη Αικατερίνη

Μέλη: Μπατσάκης Ιωάννης

          Καλαντζή Χίλντα

          Ράος Αναστάσιος

 

Μετά τις εκλογές της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                    Γαρεδάκης Κωνσταντίνος καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 3ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Αντιπρόεδρος:             Παπαδάκης Ευτύχιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 3ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Γενικός Γραμματέας:  Γνεσούλης Αθανάσιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, 1ο ΓΕ.Λ. Χανίων
Ταμίας:                         Τσιγκουνάκης Γεώργιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Κολυμβαρίου
Ειδικός Γραμματέας:  Ταμπάκης Νικόλαος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Αλικιανού
Μέλη:                            Στριλάκος Αθανάσιος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ΓΕ.Λ. Ακρωτηρίου
                                      Τζέτζιας Χρήστος 
καθ/τής Μαθηματικών Δ/θμιας Εκπ/σης, Γυμνάσιο Βάμου

Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής.

Μετά τις εκλογές της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                     Τζέτζιας Χρηστος        
Αντιπρόεδρος:              Δαμίγκου Δέσποινα      
Γενικός Γραμματέας:    Παντελάκης Αντώνης   
Ταμίας:                           Ράος Τάσος                  
Ειδικός Γραμματέας:    Σεργεντάκη Κατερίνα    
Μέλη:                             Στριλάκος Αθανάσιος  
                                       Γνεσούλης Αθανάσιος  

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.