ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ x^2 =2py

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Βαμβακίδης Δημήτριος - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Χανίων, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra